Image Image Image Image Image

Over ons

De Netwerkdag Plattelandstoerisme wordt georganiseerd in opdracht van LTO vakgroep Multifunctionele Landbouw. Maaike Steltenpool van WLKM heeft de organisatie van deze dag voor haar rekening genomen in samenwerking met Mieke Theunissen namens de vakgroep Multifunctionele Landbouw.


LTO Nederland

LTO Nederland

LTO is de organisatie voor collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en groepsgerichte activiteiten voor agrarische ondernemers. De vakgroep Multifunctionele Landbouw vertegenwoordigt de belangen van multifunctionele ondernemers in de agrarische sector. De multifunctionele landbouw draagt bij aan het leefbaar houden van het platteland door meer en nieuwe (economische) activiteiten. De vakgroep Multifunctionele Landbouw vindt het van belang dat multifunctionele ondernemer zich kan blijven door ontwikkelen. De Netwerkdag Plattelandstoerisme draagt daar aan bij door actief kennisdeling en -uitwisseling te faciliteren.


IMG_7869

Maaike Steltenpool

Maaike Steltenpool is initiator van WLKM. en heeft haar sporen verdiend in de gastvrijheidsbranche. Ze groeide op in een echt ondernemersgezin en kent de gastvrijheidssector in Nederland in het algemeen en Noord-Holland in het bijzonder op haar duimpje. Maaike beweegt zich al meer dan 15 jaar in een branche die haar op het lijf geschreven is. Hier heeft ze met groot enthousiasme en met inzet van haar organisatietalent en analytisch vermogen vele bijzondere projecten opgezet en opdrachten uitgevoerd. De passie voor de branche uit zich in haar zeer gastvrije- en klantgerichte houding.